O projektu

Basket do škol

Basketbal je nejrozšířenějším světovým sportem a hraje ho více než 450 miliónů registrovaných hráčů. Basketbal je ideálním školním sportem, který má navíc u nás skvělou historii a bohatou tradici. Je to sport kdy stačí jen jeden hráč a již může soutěžit v dovednostních disciplínách!

V posledních letech vyvstal problém, který zasáhl nejen basketbal, ale též další sporty a s nimi i celý civilizovaný svět - narůstající obezita u dětí a jejich nechuť sportovat. Česká basketbalová federace se společně s Asociací školních sportovních klubů ČR rozhodly s tímto negativním jevem bojovat, proto vzniká společný projekt Basket do škol, jenž si klade za cíl formou vybrané pohybové aktivity, která je přiměřená dané věkové kategorii, nabídnout dětem pozitivní program využití volného času, oslovit co nejširší počet školních dětí a přitáhnout je k basketbalu a k sportu jako takovému.

Basket do škol – představení projektu

Jak již bylo popsáno v úvodu, basketbal je podle nás ideálním školním sportem, který v sobě kombinuje několik dovedností a pro jeho další rozvoj je třeba posunout hranici, kdy se děti s tímto sportem potkají, již na I.stupeň ZŠ. Vzhledem k relativní obtížnosti je pro nejmenší (1-3. a 4-5. třída ZŠ) navržena dovednostní soutěž, od 4.třídy, na základě zájmu (zaslaných přihlášek) v dané spádové oblasti, je možnost organizovat soutěže herní.

Rozdělení soutěží je následující:

I. Dovednostní soutěž

Kategorie I. – žáci 1.- 3. třídy ZŠ282NWF.jpg
Kategorie II. – žáci 4.- 5. třídy ZŠ

 

Děti prvního stupně ZŠ (zejména Kategorie I.) je vzhledem ke složitosti basketbalu těžké ihned zapojit do soutěží herních a proto je snaha pro ně vytvořit jednoduchou soutěž, ve které se seznámí s některými basketbalovými činnostmi a postupně pak budou zapojeni i do dalších stupňů na školách.

„Základní basketbalová pětka"- příklad (ukázka z možných disciplín)

  • střelba z pod koše ze 3 míst vymezených značkami v čase 30 vteřin
  • přihrávky do vymezeného prostoru za 30 vteřin
  • dribling – slalom na 4 překážky ve vzdálenosti 2,5 m
  • skok do dálky z místa
  • člunkový běh na určenou vzdálenost

Dovednostní soutěže budou řešeny korespondenčně = školy pouze nahlásí výsledky a na webových stránkách dojde k jejich vyhodnocení.

II. Soutěž herní : pravidelná soutěž ve hře 5 na 5 (4 na 4)

Kategorie II. – žáci 4 a 5 třídy

- na základě zájmu / zaslaných přihlášek v dané spádové oblasti (okres/město) je možnost individuálního pořádání soutěží ve hře 5 na 5 (4 na 4).
Seznam přihlášených škol bude zveřejněn a průběžně aktualizován na stránkách www.basketdoskol.cz. (sekce Soutěže/Kategorie II./Herní soutěž)

Kontaktní osoba pro zasílání přihlášek, či dalších informací:
Jiří Novotný
E.:
jnovotny@cbf.cz
tel.233 017 354

Kategorie III.- žáci 6 a 7 třídy (AND 1 Cup) - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5
Kategorie IV. - žáci 8 a 9 třídy - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5

 

Nabídka pro ZŠ – ve spolupráci s Agenturou Leman s.r.o. (výhradní zástupce společnosti MOLTEN) je pro ZŠ připravena speciální nabídka – možnost nákupu basketbalových míčů s téměř 20 % slevou !!!

PRB-1
Basketbalový míč MOLTEN, dětský, průměr 220 mm, váha 280 gr.
V soutěžích doporučován pro kategorii I. – 1.-3. ročník
Cena pro školy po slevě: 260,- vč. DPH


BGR5
Basketbalový míč MOLTEN, gumový,  velmi odolný, parametry FIBA; vel. 5, pro děti do 12 let.

V soutěžích doporučován pro kategorii II. – 4.-5. ročník

Cena pro školy po slevě: 370,- vč. DPH
Více informací naleznete na www.molten.cz


284ZjA.jpg