Basket do škol

Pravidla soutěže (účast školy/ jednotlivci)

I. Dovednostní soutěž

Kategorie I. – žáci 1.- 3. třídy ZŠ
Kategorie II. – žáci 4. a 5. třídy ZŠ

Začátkem každého lichého měsíce v roce, vyjma prázdnin (zač.- září/listopad/leden/březen/květen) bude vyhlášena dovednostní soutěž pro žáky 1.-3.tříd (Kategorie I.) a 4.- 5. tříd (Kategorie II.), skládající se z několika jednoduchých cvičení, zaměřených převážně na základní basketbalové činnosti jednotlivce (dribling/přihrávka/střelba atd.).

Každá soutěž bude bodově měřitelná, u časových úseků měřeno s přesností na desetiny sekundy (př.: 34,7 s), výsledky žáků budou následně přepočítávány na body ( 1 sek. = 1 bod, tzn. 34,7 s=34,7 bodů za disciplínu) a následně zasílány na níže uvedenou kontaktní adresu .

Při vyhlášení každé jednotlivé soutěže bude vždy uvedeno, zda nejlepší výkon = největší počet dosažených bodů, či naopak nejmenší počet dosažených bodů .

Základní školy, které se chtějí soutěží zúčastnit (soutěž pro školy/soutěž jednotlivci) , zašlou vždy do konce následujícího měsíce od vyhlášeni soutěže (soutěž měsíce září a října = uzavírka 31. října) výsledky a to následujícím způsobem :

A. Hlavní (celoroční) soutěž pro školy:

1) Průměr deseti nejlepších žáků

Součet výsledků deseti nejlepších žáků/ počet žáků (10).
Počet zapojených dětí v soutěži uvádějte na výsledkovém formuláři (slouží jako orientační hledisko).

Každá kategorie je hodnocena zvlášť, účast v obou kategoriích není povinná (doporučuje se).
Minimální účast pro hodnocení = 10 žáků/Kategorie.

Vítězná škola kola soutěže = 10 bodů (2.místo = 9 bodů, 3.místo-8.bodů,... až 10 místo = 1 bod)

Vítězem dlouhodobé celoroční soutěže pro školy se stává škola, která nasbírá za rok největší počet bodů (lepších umístění) v součtu obou kategorií.
V případě shody rozhodne celkový počet zúčastněných žáků v soutěžích.

B. Pro soutěž jednotlivců škola zašle:

1) Vyznačení kategorie (Kategorie I./Kategorie II.)
2) Jmenný seznam s výsledky 10 nejlepších žáků/žákyň školy v součtu všech disciplín (jméno a příjmení žáka,žákyně / třída / celkový bodový součet všech disciplín/ body za jednotlivé disciplíny)

Př.: Dovednostní soutěž č.1 – soutěž měsíce září a října Kategorie I. (1.-3.třída)
1) Novák Petr ( 2.A.)- 78,3 bodů ( 23,3 + 33,4 + 21,6 )
2) Nováková Jana (3.C.) - 80,9 bodů (24,2 + 34,2+ 22,5 )
3) až - 10).... ..... .

Dovednostní soutěže budou řešeny korespondenčně = školy pouze nahlásí výsledky a na webových stránkách www.basketdoskol.cz dojde k jejich vyhodnocení.

Formulář pro zasílání výsledků najdete v sekci- Dokumenty.

Při shodném výsledku celkového pořadí (školy/jednotlivci) rozhoduje o umístění lepší v poměru jednotlivých disciplín.

Kontaktní osoba pro zasílání výsledků, či dalších informací :
Jiří Novotný
E.: jnovotny@cbf.cz
tel.233 017 354233 017 354

II. Soutěž herní : pravidelná soutěž ve hře 5 na 5 (4 na 4)

Kategorie II. – žáci 4 a 5 třídy

na základě zájmu / zaslaných přihlášek v dané spádové oblasti (okres/město) je možnost individuálního pořádání soutěží ve hře 5 na 5 (4 na 4). Seznam přihlášených škol bude zveřejněn a průběžně aktualizován na stránkách www.basketdoskol.cz , po domluvě mezi školami je možnost pořádání herních soutěží.

Kategorie III.- žáci 6 a 7 třídy ( AND 1 Cup) - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5

Kategorie IV. - žáci 8 a 9 třídy - pravidelná soutěž ve hře 5 na 5